İLK YARDIM EĞİTİMİ ALDINIZ MI?

İLK YARDIMIN ÖNCELİKLERİ

Oturduğu ve çalıştığı yerleşim biriminin coğrafi özelliklerini, ulaşım olanaklarını, sağlık kuruluşlarının yerlerini, özelliklerini, uzaklıklarını öğrenmelidir.

Devamı...
image01

YÖNETMELİK

Duyuru

Asansör Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Devamı...
image02

Farkındalık

Sorumluluklarınızdan

kaçınabilirsiniz ama kaçındığınız sorumlulukların,sorumluluğundan kaçınamazsınız.

image03

YÖNETMELİK

GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK

“İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”in değişmiş hali için tıklayınız.

Devamı...
image03

EĞİTİM

İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLLERİNİN

İSG Hizmetlerini yürütebilmesi için almaları gereken eğitimin kayıtları başlamıştır.

Devamı...
image03

Duyuru

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından verilecek

Devamı...
image03

Duyuru

HANGİLERİ?

Kanser Riski Taşıyan Meslekler

Devamı...
image03

YÖNETMELİK

GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”in değişmiş hali için tıklayınız

Devamı...
image03

Duyuru

AVM'lerde

Ambulans Ve Doktor Zorunlu

Devamı...
image03

Patlamadan

Korunma

Dokümanı Hazırlattınız Mı?

Devamı...
image03

YÖNETMELİK

YETKİ BELGESİ

Osgb Yetki Belgesi Müracaatında Bulunacakların Dikkatine

Devamı...
image03

Duyuru

EĞİTİM

İşverenlere Anadolu Üniversitesi eğitim verecek

Devamı...
image03

Duyuru

YÖNETMELİK

Çocuk oyun alanları için yeni yönetmelik geliyor

Devamı...
image03

Farkındalık

BİLELİM...

Uzun çalışma saatleri inme riskini arttırıyor

Devamı...
image03

Farkındalık

BİLELİM...

Bel ve boyun ağrılarına karşı günde 5 dakika

Devamı...
image03

Duyuru

Ceza

OSTİM deki faciaya rekor ceza

Devamı...
image03

YÖNETMELİK

YENİ

İlkyardım Yönetmeliği Yayımlandı

Devamı...
image03

Sıfır

İş Kazasını

Kutladılar

Devamı...
image03
service 1

Çalışma sürenizi hesaplayın

hesaplamak için tıklayınız...

service 2

İlkyardım

İlkyardım sayfası için tıklayınız...

service 3

Referanslarımız

Sizinde yer almak isteyeceginiz sayfaya gitmek için tıklayınız...

service 1

Zorunlu ilkyardımcı sayısını hesaplayın

hesaplamak için tıklayınız...

service 1

Uzaktan Eğitim

Uzaktan Eğitim sayfası için tıklayınız...

service 1

Belgelerimiz

Belgerimiz sayfası için tıklayınız...

service 1

Bakanlık

Bakanlık sayfası için tıklayınız...

service 1

İsg katip

İsg katip sayfası için tıklayınız...

service 1

Resmi gazete

Resmi gazete sayfası için tıklayınız...

Hizmetlerimiz

project 1

Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Mesleki Eğitimler

Avrasya Mesleki Yeterlilik Merkezi ile protokol imzalanmış olup. Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Mesleki Eğitimler verilmeye başlanmıştır.

project 2

Kalite Yönetimi

Atacan OSGB Kalite Danışmanlığı hizmetine başlamıştır. Kalite Yönetimi ve tüm denetimlerde tecrübemiz ile yanınızdayız.

Dünyanın ilk uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standardı olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, 12 Mart 2018 tarihinde Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) web sitesinde yayınlanmıştır.

ISO 45001:2018, mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı olan OHSAS 18001'in yerini alacaktır. Şu an OHSAS 18001 belgesine sahip tüm kuruluşların standardın yayım tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde geçiş yapmaları gerekecektir. Geçiş için tanınan 3 yılın ardından OHSAS 18001 iptal edilecektir.

ISO 45001:2018, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin yeni sürümleriyle yüksek düzeyde uyumluluk sağlamak için diğer ISO yönetim sistemleri standartlarıyla entegre olacak şekilde tasarlanmıştır.

ISO 45001:2018, kuruluşunuzun çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmanıza yardımcı olmanın yanında, iş kazalarına bağlı can kayıplarını, meslek hastalıklarını ve iş kaybına neden olacak yaralanmaları önlemenizi sağlayacaktır. ISO 45001 ayrıca kuruluşunuzun İSG performansını sürekli iyileştirmenizde size yardımcı olacaktır.

project 3

Sosyal Uygunluk Denetimlerine Hazırlık

Firmaların çalışma koşullarını sürekli ve sürdürülebilir şekilde iyileştirmek, insan ve işçi haklarına saygı gösterilerek geliştirmek, kurum içi yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve işletme kültürünün yerleştirilmesi sosyal uygunluğun temel prensiplerindendir.

Sosyal uygunluk raporunda; uygun bulunan firmalar tedarik zincirindeki iş ortaklarıyla temasa geçebilirler.

Sosyal uygunluk denetimi, büyük markaların tedarik zincirlerinde bulunan üretici firmaların çalışma koşullarının tespit edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla sosyal sorumluluk denetimi veya sosyal uygunluk denetimi adıyla gerçekleştirilmektedir.

Küreselleşen dünya ve yükselen tüketici bilinci, büyük firmaların tedarikçilerini belirlemesi ve değerlendirilmesi temeline dayanır.

Uluslararası Çalışma Örgütü, yerel resmi gazetede yayımlanan kanunlar, tüzüklerve yönetmeliklerce belirlenen ve etik davranış kurallarının da ön plana çıktığı ,uygunluk derecesini puanlama esasına dayanır. Yerel yasal gereklilikler ve müşteri beklentileri doğrultusunda değerlendirilip,raporlanan denetimlerdir. Denetimi talep eden ve denetlenen kuruluş ile ticari ilişki konusunda güvence vermek üzere yapılan kontrolleri kapsar.

project 4

İş Sağlığı Ve Güvenliği Danışmanlığı

İş sağlığı ve güvenliği konularında verdiğimiz danışmalık hizmetleriyle, işyerlerinin uygulamakla yükümlü olduğu mevzuatlar çerçevesinde, işyerinde olması gereken her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerini yerine getirerek, güvenli bir işyeri oluşmasını sağlıyoruz.

Danışmanlık hizmetleri kapsamımız;

işyerinin İncelenmesi ve Durum Tespiti

a.İşyeri İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde yönetime sunulması,

b.İşyerinde kullanılması gereken Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin tespiti,

c.Kullanılan Kişisel Koruyucuların takibi ve iyileştirme önerilerinin sunulması,

d.İşyerinde çalışan personelin görevlerine göre Sağlık Standartlarının Oluşturulması,

e.İzleme ve Ölçme Planının Oluşturulması ve takibi,

Risk Analizinin Hazırlanması

a.Risk Analizi çalışma grubunun oluşturulması,

b.Çalışma Grubuna Risk Analizi Eğitimlerinin verilmesi,

c.Risk Analizi hazırlama formlarının verilmesi,

d.İşyeri Risk Analizlerinin hazırlanması,

İSG Kurulunun Oluşturulması ve İştiraki

a.Kurul atamalarının yapılması,

b.Üyelerin Görev Yetki ve Sorumluluklarının Hazırlanması,

c.Kurul Yıllık çalışma planının hazırlanması,

d.Kurul yıllık Faaliyet raporunun hazırlanması,

e.İSG Kuruluna her ay iştirak edilmesi,

f.İSG Kurul İç Yönetmeliğinin hazırlanması,

İşyerinin Periyodik olarak Denetlemesi ve Raporlanması

a.Tüm isyerleri İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde Yönetime sunulması,

b.Denetim esnasında giderilebilecek olan hususlar anında giderilecektir.

İşletme İçin Gerekli Olan Dokümantasyon Yapısının Hazırlanması

a.KKD Kullanma talimatlarının hazırlanması,

b.İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarının hazırlanması,

c.Çalışma talimatlarının hazırlanması ve/veya güncellenmesinde teknik destek verilmesi,

d.Kaza ve Olay araştırma dokümanları,

e.İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında işyerinin ihtiyacına göre gerekli olabilecek diğer dokümanların hazırlanması,

Acil Durum Çalışmalarının Yürütülmesi

a.Acil Eylem Planlarının Hazırlanması

b.Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması

c.Yangın Eğitimi ve Senaryo Uygulamalı Yangın Tatbikatı

d.Tatbikat Raporlarının Oluşturulması

Yönetici ve Çalışanların İş Sağlığı, İş Güvenliği Eğitimleri

ÇSGB İş Müfettişlerinin gerçekleştireceği denetimlere firmanın hazırlanması ve iştirak edilmesi

Oluşabilecek kaza sonrası kaza-araştırma raporlarının oluşturulması, düzeltici faaliyetlerin belirlenmesinde teknik destek verilmes

iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri danışmanlığı (OHSAS18001)

Kaza kök neden analizi yapılması

KKD, güvenlik ve sağlık işaretlerinin tespiti ve öneriler

Kullanılan kimyasallara göre MSDS tespiti ve düzenlenmesi

İş sağlığı ve güvenliği ile iş hukuku alanında mevzuat danışmanlığı

project 5

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla işveren, aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyarak, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri almakla mükelleftir.

a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,

b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,

c) İşçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

Bu önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınacaktır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilecektir.

İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde işyerinde risk değerlendirmesi yaparken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususları da dikkate almak zorundadır.

a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,

b) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,

c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,

d) Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü.

Patlama riski, patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen diğer yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilecektir.

Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığında yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilir. İşveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama risk değerlendirmesini, dokümanları ve benzeri diğer raporları birlikte ele alabilir.

Nihayetinde, Patlamadan Korunma Dokümanı öncelikle tesisin, proseslerin ve kullanılan ekipmanların tanıtılması, patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma, patlama riskinin değerlendirilmesi, patlayıcı ortamların sınıflandırılması, iş ekipmanlarının seçilmesi, vb konularda yapılanlara bir sistem dahilinde bakılmasını ve alınan tedbirlerin takip edilmesi ile gözden geçirilmesinde kolaylık sağlayacaktır.

project 6

Yangın Eğitimi

Yangın hakkında genel bilgileri sunmak, yangın tehlike kaynaklarını belirlemek, yangının oluşturduğu maddi ve manevi kayıpları engellemek ve müdahale – tahliye yöntemlerini aktararak, yangına karşı bir hazırlık, duyarlılık geliştirmek ve doğru davranış biçimlerini belirlemek adına yangın eğitimleri ve tatbikatları yapmaktayız.

İçişleri Bakanlığı’nca 26/7/2002 tarih ve 24827 sayılı resmi gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği Madde 131’de belirtilen özel kuruluşların itfaiye amirleri, Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce, Sivil Savunma Organizasyonunda görevli çalışanların yangın konusunda eğitilmesi gerektiğini belirtilmektedir.

Atacan OSGB konusunda uzmanlaşmış yangın eğitmenleri ile işletmenizde yangın ekibinde yer alan çalışanlarınıza yangın eğitimleri vermekte ve söndürme tatbikatları gerçekleştirerek olası yangın durumlarına karşı çalışanlarınızla beraber işletmenizi korumanıza yardımcı olmaktadır.

project 7

İlk Yardım Eğitimleri

project 8

Acil Durum Planı

Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarının dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumların önceden değerlendirilmesi

Çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumların belirlenmesi ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması

Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin yapılması

Acil durum planlarının hazırlanması

Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileride dikkate alarak, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesi, araç ve gereçlerin sağlanarak eğitim ve tatbikatların yaptırılması ve ekiplerin her zaman hazır bulunmasının sağlanması

Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemelerin yapılması konularında çalışılması

project 9

Risk Analizi

Risk analizi, İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır

Risk, tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir

Tehlike, İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, ifade eder.

Risk analizi, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir

Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır.

Risk analizi çalışanı olan tüm işyerleri için 6331 sayılı kanunca zorunludur.

project 10

Ortam Ölçümleri

Atacan OSGB olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Kanunun “ İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.” maddesi gereğince aşağıda belirtilen hizmetleri sağlamaktayız.

Gürültü Haritası Çıkartılması

Spot Gürültü Ölçümü

Kişisel Gürültü Ölçümü

Gürültü frekans analizi

Gaz – Buhar Ölçümleri

Toz – Lift Ölçümleri ve Haritası Çıkartılması

El kol Titreşim Ölçümü

Tüm Vücut Titreşim Ölçümü

Yüzey Titreşim Ölçümü

Aydınlatma Ölçümleri ve Aydınlatma Haritası Çizilmesi

Aspirasyon Hava Akım Hızı Ölçümleri

Termal Konfor ve Isı Stresi (WBGT ölçümleri)

project 11

Sağlık Taraması Hizmeti

TIBBİ TETKİKLER

Tam kan sayımı

Odyometri ( Duyma testi)

Akciğer Grafisi(Digital)

SFT ( Solunum fonksiyon testi)

Portör tahlili (Gıda ile temas eden çalışanlar için)

Göz muayenesi

Tam idarar tahlili

EKG

Kan Grubu

HBsAG (Sarılık B)

AntiHBs ( Sarılık B)

AntiHCV (Sarılık C)

HIV (AİDS )

AST,ALT,GGT (Karaciğer fonksiyon testleri)

Üre,Kreatinin, (Böbrek fonksiyon testleri)

Kanda Kurşun

Fenol

Hippürik Asit

Neden Mobil Sağlık

30.06.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği kanuna göre işveren;

“ İşverenin genel yükümlülüğü

MADDE 4

(1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.”

Yasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkan işyeri taramalarının amacı meslek hastalıklarına neden olabilecek ortam şartlarının belirlenmesi ve önüne geçilmesi, olası iş kazaları ve meslek hastalıklarını engellemek amacıyla tedbir alınmasını sağlanmaktadır. İş yeri taramaları doğru bir şekilde yapıldığında çalışanların memnuniyetinin ve iş tatmininin arttığı bununda hem verimliliği arttırdığı hem de iş yerlerine ciddi ekonomik yararlar sağladığı bir gerçektir.

project 12

Periyodik Kontrol Hizmeti

Periyodik kontrol iş yerlerinizde kullanılmakta olan makina, tesisat ve ortamın insan sağlığına ve güvenliğine zarar vermemesi için yapılan kontrollerdir. Örneğin; basınçlı kapların, kazanların, kaldırma araçlarının vb. periyodik kontrolü, toz, gürültü, aydınlatma, topraklama, vb. gibi ortam ölçümleri. Periyodik kontrol iş yerlerindeki kazaların önüne geçmek için yapılır. Periyodik kontrol ve ortam ölçüm süreleri tüzük ve yönetmeliklerle belirlenmiştir ve değişkenlikler gösterir.

Periyodik kontrol ve ortam ölçümleri listesi aşağıda yer almaktadır.

Basınçlı Kap Periyodik Kontrolü

· Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü

· Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü

· Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü

· Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü

· Kompresör Periyodik Kontrolü

· Hidrofor Periyodik Kontrolü

· Hava Tankı Periyodik Kontrolü

· Otoklav Periyodik Kontrolü

· Sanayi Gazlarının Tank Kontrolü

· LPG Tankı Periyodik Kontrolü

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolü

· Forklift Periyodik Kontrolü

· Transpalet Periyodik Kontrolü

· Mobil Vinç Periyodik Kontrolü

· Vinç Periyodik Kontrolü

· Caraskal Periyodik Kontrolü

· Yük Asansörü Periyodik Kontrolü

· Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü

· Kaldırma Platformu Periyodik Kontrolü

· Manlift Periyodik Kontrolü

· Sepetli Platform Periyodik Kontrolü

Basınçlı Kap Periyodik Kontrolü

· Elektrik Tesisatı Topraklama Ölçümü

· Elektrik Panolarının Topraklama Ölçümü

· Makinaların Topraklama Ölçümü

· Jenaratör Topraklama Ölçümü

· Paratoner Topraklama Ölçümü

· Elektrik Trafosu Yağ Testi

· Aydınlık Şiddeti Ölçümü

· Termal Konfor Ölçümü

· Katotik Koruma Ölçümü

· Harmonik Ölçüm

İş Güvenliği Ortam Ölçümleri

· İşyeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası Çizilmesi

· İşyeri Toz – Lift Ölçümü ve Haritası Çizilmesi

· İşyeri Aydınlatma Ölçümü ve Haritası Çizilmesi

· İşyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem, Isı vb.)

· İşyeri Organik Buhar Ölçümü

· İşyeri Aspirasyon Debi Ölçümü

· İşyeri Gaz Buhar Ölçümü

Kişisel Ölçümler

· Kişisel Gürültü Ölçümü

· Kişisel Toz – Lift Ölçümü

· Kişisel Titreşim (Vibrasyon) Ölçümü

Çevresel Ölçümler

· Baca Gazı (Emisyon) Analizleri

· Uçucu Organik Bileşenler (VOC)

project 14

İş Güvenliği Uzmanı

İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için önerilerde bulunulur.

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirler bildirilir

İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yapılarak önerilerde bulunulur.

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda önerilerde bulunulması ve takibinin yapılması.

Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlanması ve uygulamalarının kontrol edilmesi.

İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılım, bu konuda önerilerde bulunma, uygulamaları takip etme, doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarını hazırlanması çalışmalarına katılma, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izleme ve kontrol etme.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yapma.

Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde hazırlama.

Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlama.

Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleme.

Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlama.

İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapma, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlama ve uygulamaların takibini yapma.

project 15

İşyeri Hekimliği

Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçları düzenlenir.

İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulamalara katılarak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda önerilerde bulunulur ve takibi yapılır.

Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimleri verilir, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlanır.

İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yapılarak önerilerde bulunulur.

Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlanır.

İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda tavsiyelerde bulunulur.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılım.

işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapılması ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate alınması.

Gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılması planlanarak işverenin onayına sunulması ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapılması.

İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaların kaydedilmesi,

İş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapılması, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarının hazırlaması ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planının hazırlanması, uygulamaların takibinin yapılarak yıllık değerlendirme raporunu hazırlaması.

Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önerilmesi, ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi.

project 16

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzaktan Eğitimi

Uzaktan Eğitim

zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretim üyesinin mevcut var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

bir açık öğretim sistemi ya da örgün öğretimin yanında başvurulan ikinci sınıf bir öğretim sistemi değildir. Aksine yıllardır ileri düzey gelişmiş ülkelerde uygulanan ve en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılan, en modern donanıma sahip eğitim sistemidir.

Ayrntılı bilgi ve sisteme giriş;

http://www.uzeatacanosgb.com/

project 17

İşyeri Hemşireliği

İşyeri hemşirelerinin görev, yetki ve sorumlulukları

İşyerlerinde daha güvenli ve sağlıklı şartları oluşturmak amacıyla çıkarılan yasal düzenlemelerden olan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda yardımcı sağlık personeli için "işyeri hemşiresi" ifadesi kullanılırken, İş sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nde "diğer sağlık personeli" ifadesi kullanılmaktadır.

Sağlık ve güvenlik hizmetlerinin sunumunda destekleyici role sahip olan diğer sağlık personeli; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişilerdir.

İşyeri hemşiresi ise hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu, ifade eder. Bu iki tanım incelediğinde "diğer sağlık personeli" ifadesinin daha kapsayıcı olduğu görülmektedir. Bu nedenle yardımcı sağlık personelini ifade etmek için "diğer sağlık personeli" ifadesini kullanmanın daha doğru olacağını düşünüyorum.

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere işverenler, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak diğer sağlık personelini görevlendirmekle yükümlüdürler. Ancak tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

 • project 1

  İş Sağlığı Ve Güvenliği Danışmanlığı

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ ...

 • project 14

  İş Güvenliği Uzmanı

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ ...

 • project 15

  İşyeri Hekimliği

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ ...

 • project 17

  İşyeri Hemşireliği

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ ...

 • project 7

  İlk Yardım Eğitimleri

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ ...

 • project 1

  Mesleki Yeterlilik Belgesi Ve Eğitim

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ ...

 • project 2

  Kalite Yönetimi

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ ...

 • project 3

  Sosyal Uygunluk Denetimlerine Hazırlık

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ ...

 • project 5

  Patlamadan Korunma Dokumanı Haz.

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ ...

 • project 6

  Yangın Eğitimi

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ ...

 • project 8

  Acil Durum Planı

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ ...

 • project 9

  Risk Analizi

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ ...

 • project 10

  Ortam Ölçümleri

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ ...

 • project 11

  Sağlık Taraması Hizmeti

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ ...

 • project 12

  Periyodik Kontrol Hizmeti

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ ...

 • project 16

  İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzaktan Eğitimi

  AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ ...

Hakkimizda

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 530 yetki belgesi ile

 • Sosyal Uygunluk

 • Kalite Yönetimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

 • İşyeri Hekimliği

 • Mobil Sağlık Taraması

 • Yangın Eğitimi

 • Hijyen Eğitimi

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • İş Güvenliği Uzmanlığı

 • İş Güvenliği Eğitimleri

 • Risk Analizi

 • Acil Eylem Planı

 • İlkyardım Eğitimi

 • Mesleki Yeterlilik Eğitimi

 • Yüksekte Çalışma Eğitimi

 • Patlamadan Koruma Dökümanının Hazırlanması

alanlarında hizmet vermek amacı ile 2013 yılının ilk çeyreğinde ATACAN Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi (OSGB) adı ile kurulmuştur.

Amacimiz

İş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi birikimine, iş deneyimi ve disiplinine sahip alanında uzman kadromuz ile , iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatın gerekliliklerini yerine getirip sizlere kaliteli hizmet sunmaktır.

Misyonumuz

Tüm müşterilerimize aynı mükemmellikte hizmet sunmak, sunduğumuz hizmetteki kaliteyi en üst seviyeye çıkarmak ve %100 memnuniyet sağlamak.

Vizyonumuz

Kaliteli ve yenilikçi hizmetlerimiz ile koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlayarak sektörün öncüsü olmak, etik değerlere ve ticaret ahlakına bağlı kalarak çalışmak ve insan değerine inanmak ve insana yatırım yapmak